เรียน ทุกท่าน
  เรื่อง ระบบเอกสารดาวน์โหลด

  เนื้อหาโดยย่อ :
 ระบบเอกสารดาวน์โหลด


  ลงเมื่อวันที่ 
: 22/04/2015 เวลา  : 00:35 น. โดย  : ครูบอย
โหลด1 : 2204150035MQUTG1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save