Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 156279 View view 44.222.104.206 rss feed
 
 
หัวเรื่อง : พันธกิจ  บันทักเมื่อ 13/04/2020 12:00 น.
              1.       การศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.       การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ

3.       การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

4.       การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

5.       กระบวนการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

6.       การศึกษาตามอัธยาศัย

ศูนย์ กศน.ตำบลป่าสัก ได้จัดโครงสร้างการบริหารงานให้สามารถดำเนินงานได้ตามสภาพของทรัพยากรที่มีอยู่  ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารงานกศน.ตำบลป่าสัก ในสังกัดของศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภูซาง ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ กศน.ตำบลป่าสัก จึงมีโครงสร้างการบริหารงานของคณะกรรมการการศึกษานอกโรงเรียน มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย  พิจารณาแผนปฏิบัติงานของกศน.ตำบล  ให้คำแนะนำปรึกษา และอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของ กศน.ตำบล ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ต่อประชาชนในชุมชนต่อไป

 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
กศน.ตำบลป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา
กศน.ตำบลป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา  เบอร์โทรติดต่อ  054465060
ติดต่อผู้ดูแล munjai2521@gmail.com
Facebook    rss feed

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3 demo