Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 156280 View view 44.222.104.206 rss feed
 
 
หน้าหลัก > อัลบั้มรูปกิจกรรมของเรา


ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชา การถักโครเชต์ หลักสูตร 30 ชั่วโมง

 13/04/2020 :  14:08 น.


โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยประจำตำบล (ศส.ปชต.)

 05/07/2016 :  10:48 น.


กลุ่มอาชีพ แฝก 2

 05/07/2016 :  10:29 น.


กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

 04/07/2016 :  11:33 น.


การส่งเสริมกิจกรรมการอ่านในวัดสำหรับผู้สูงอายุ

 04/07/2016 :  11:31 น.


จัดโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุอำเภอภูซาง

 04/07/2016 :  10:49 น.


โครงการพระยุทคลบาทสร้างฝายชะลอน้ำ

 04/07/2016 :  10:06 น.


โครงการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมของประชาชนในอำเภอภูซางโดยการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อแบบบูรณาการ

 04/07/2016 :  10:04 น.


กลุ่มอาชีพ แฝก

 16/06/2016 :  15:54 น.


กลุ่มอาชีพการเพาะเลี้ยงกบ

 16/06/2016 :  15:40 น.


กิจกรรมเยาวชนทางสายใหม่

 15/06/2016 :  22:53 น.


กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

 15/06/2016 :  22:29 น.


โครงการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 08/06/2016 :  15:23 น.


การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานพิการ

 12/05/2016 :  15:10 น.


การทำขนม

 12/05/2016 :  14:17 น.


การจัดการเรียนการสอน ผู้ไม่รู้หนังสือ

 12/05/2016 :  12:15 น.


กิจกรรมพบกลุ่ม

 11/05/2016 :  16:34 น.


เยาวชนทางสายใหม่

 11/05/2016 :  15:26 น.


ปลูกป่าพื้นฟูต้นน้ำ

 11/05/2016 :  15:17 น.
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
กศน.ตำบลป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา
กศน.ตำบลป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา  เบอร์โทรติดต่อ  054465060
ติดต่อผู้ดูแล munjai2521@gmail.com
Facebook    rss feed

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3 demo